Stránka 1 z 1

PÍSEMNÉ VÝKAZY - VYÚČTOVÁNÍ MZDY

Odeslal: Pá 19. Črv 2015 12:18:42
od avedonna
Avedonna_Vykaz_mesicni_chuva.pdf
Avedonna_Měsíční výkaz pro chůvy
(37.45 KiB) Staženo 786 x
Avedonna_Vykaz_jednorazovy_chuva.pdf
Avedonna_Jednorázový výkaz pro chůvy
(37.47 KiB) Staženo 707 x
Avedonna_Vykaz_mesicni_uklid.pdf
Avedonna_Měsíční výkaz na úklid
(36.63 KiB) Staženo 658 x
NA VĚDOMÍ:

Všichni naši zaměstnanci musí dodržovat povinnosti vyplývající z uzavřeného pracovněprávního vztahu k řádnému zúčtování mzdy.

Článek III.
Rozsah výkonu práce a povinnosti zaměstnance


3.4 Zápis o zahájení a ukončení práce (zápis o péči a o předání dítěte klientovi zaměstnavatele v řádném stavu nebo zápis o úklidu) bude učiněn do výkazu o provedené práci (docházka), přičemž tento zápis bude podepsán zaměstnancem i klientem zaměstnavatele.

3.9 Zaměstnanec je povinen se zaregistrovat na http://vykazy.avedonna.cz/. Dále je zaměstnanec povinen vyplňovat a odesílat elektronický pracovní výkaz vždy nejpozději do 3. dne následujícího kalendářního měsíce za kalendářní měsíc předchozí. Zaměstnanec je povinen odevzdávat zaměstnavateli písemný pracovní výkaz nejpozději vždy do 10. dne následujícího kalendářního měsíce za kalendářní měsíc předchozí. Oba pracovní výkazy musí být řádně, kompletně a pravdivě vyplněny. Písemný pracovní výkaz musí být podepsán ze strany zaměstnance i klienta zaměstnavatele.

Článek IV.
Odměna


4.2 Odměna je splatná do 25. dne následujícího kalendářního měsíce na základě písemně odsouhlaseného pracovního výkazu (docházky) ze strany klienta zaměstnavatele. V případě, že splatnost odměny připadne na dny pracovního klidu, bude výplata odměny provedena první pracovní den následující po dni pracovního klidu.

4.3 Výplata odměny bude provedena vždy zpětně za předchozí kalendářní měsíc na základě předloženého výkazu o provedené práci, který je zaměstnanec povinen odevzdat ve lhůtách uvedených v čl. III. odst. 3.9 této dohody. V případě, kdy zaměstnanec nedodrží termíny odevzdání výkazu o provedené práci nebo odevzdaný pracovní výkaz nebude řádně, kompletně a pravdivě vyplněn (musí v něm být zaznamenána vykonaná práce u všech klientů zaměstnavatele za daný kalendářní měsíc) dle této dohody, bude splatnost odměny posouvána do dalšího zúčtovacího období, dokud zaměstnanec předmětný pracovní výkaz zaměstnavateli nepředloží, a zaměstnanec v tomto případě nemá nárok na osobní ohodnocení.

4.4 Z výše uvedené odměny zaměstnavatel provede srážky dle příslušných právních předpisů.

4.5 Zaměstnanec se dále zavazuje, že po dobu 12 měsíců od ukončení smlouvy rovněž bez předchozího souhlasu poskytovatele nebude poskytovat službu péči o dítě nebo domácnost, kde práci u rodiny vykonal nebo byl rodičům představen poskytovatelem, i když službu poté nevykonal, a to i v případě, kdyby služba byla pro rodinu objednána třetí osobou (např. manželem či jiným subjektem) bez účasti objednatele.
V případě porušení této povinnosti a uzavření písemného nebo ústního smluvního vztahu s klientem zaměstnavatele či třetí stranou ze strany klienta zaměstnavatele bez jeho účasti je zaměstnanec povinný zaplatit škodu zaměstnavateli, t.j. ušlý zisk vzniklý z titulu vykonávání této práce zaměstnavateli za období 5-ti měsíců.

Re: PÍSEMNÉ VÝKAZY - VYÚČTOVÁNÍ MZDY

Odeslal: Pá 19. Črv 2015 16:45:06
od Kamila
Stačí naskenovat písemný výkaz? Děkuji.

Re: PÍSEMNÉ VÝKAZY - VYÚČTOVÁNÍ MZDY

Odeslal: Pá 19. Črv 2015 16:50:15
od Verča
Zapomněla jsem podpis klienta, bylo to jednorázové hlídání. Stačí to? Omlouvám se.

Re: PÍSEMNÉ VÝKAZY - VYÚČTOVÁNÍ MZDY

Odeslal: Pá 19. Črv 2015 17:10:10
od avedonna
Písemný výkaz stačí naskenovat, ale poté zašlete nebo přineste originály.

Re: PÍSEMNÉ VÝKAZY - VYÚČTOVÁNÍ MZDY

Odeslal: Pá 19. Črv 2015 17:12:08
od avedonna
Podpis klienta musí být, i když je to jednorázové hlídání.

Re: PÍSEMNÉ VÝKAZY - VYÚČTOVÁNÍ MZDY

Odeslal: Pá 19. Črv 2015 17:27:26
od avedonna
S některými řešíme vyúčtování mezd. Pokud nedodáte písemné řádně vyplněné výkazy (viz. můj příspěvek, citace ze smlouvy) nemůžeme provést na základě elektronického výkazu vyúčtování mzdy. Tudíž se jedná jen o zálohy nebo neobdržíte odměnu do doby předání písemného výkazu do dalšího vyúčtování vůbec. Kontroly ISP toto potvrzují. Není v našich možnostech Vás upomínat, vše je zřetelně řečeno při podpisu DPP, kde je toto navíc uvedeno a zvýrazněno.

Re: PÍSEMNÉ VÝKAZY - VYÚČTOVÁNÍ MZDY

Odeslal: Pá 19. Črv 2015 17:41:47
od Ivana
Byla jsem náhodou na pobočce, když probíhala kontrola. Musím říct, že jsem ani netušila, co všechno "zkoumali", i ty výkazy :o Budu si dávat fakt pozor, abych je odevzdala včas.

Re: PÍSEMNÉ VÝKAZY - VYÚČTOVÁNÍ MZDY

Odeslal: Pá 19. Črv 2015 20:40:21
od avedonna
Ivanko, děkujeme ;)