Odborný kurz pro chůvy

CHŮVA PRO DĚTI od 0m+ do zahájení
povinné školní docházky


Cena: 1.650 Kč | sobota 9:00 - 17:00 hod.
AKCE: 1500 Kč při odeslání přihlášky do 31.12.2020

Kurz je vhodný pro všechny věkové kategorie.

Odborné školení obsahuje tyto tematické celky:

• péče o dítě, podle věku dítěte

• psycho-motorický vývoj dítěte a jeho specifika

• první pomoc při úrazech dětí

• péče o nemocné, zdravotně a psychicky handicapované dítě

• profesionální chování a jednání chůvy v rodině klienta

• pracovně-právní právo


V ceně celodenního kurzu:

certifikát chůvy

• možnost spolupráce a získání práce chůvy.


V průběhu kurzu je k dispozici káva, čaj, voda a občerstvení.
POZOR: kapacita kurzu je omezena, pouze pro 10 uchazečů/1 kurz.
"S námi získáte snadněji práci chůvy
a lepší finanční ohodnocení"

Proč mám absovovat kurz pro chůvy?

Kurz Vám nabízí možnost stát se kvalifikovaným pracovníkem v oblasti péče o dítě a po absolvování získáte certifikát. Rychleji získáte práci chůvy a vyšší finanční ohodnocení.

Pro koho je kurz vhodný? Praxi už mám...

Pro všechny usilující o práci na chůvy. I pro Ty, kteří nikdy děti nehlídali a chtěji si při studiu brigádu chůvy, např. studentky. Kurz navštěvují zdravotní sestry, psycholožky..., ale i maminky a babičky.

Pro zkušenější - školení probíhá na základě dosavadních znalostí a rozšiřuje je mnohem dále. Důležité je opakovat a nepodceňovat První pomoc dětem.

Proč mám kurz absolvovat u Avedonna Agency?

Garantujeme profesionální a odborný přístup pod vedením lektorky PhDr. Kurucové s celoživotní praxí v oboru psychologie, zdravovotnictví a lektorky sl. Nejedlé, které Vám předájí cenné znalosti v oblasti zdravovědy, psychomotorického vývoje dítěte od 0m+ a spoustu praktických aktivit po stránce sportovní, hudební, rukodělné. Navíc Vám budeme každý měsíc zasílat rady k praktickým činnostem pro děti.

Absolventky našeho semináře mohou absolvovat návštěvu Kojeneckého ústavu v Krči, kde si miminka pochovájí atd. O toto je vždy velký zájem ze stran chůviček. Termín po společné dohodě.

Navíc Vás můžeme doporučovat našim klientům a tím Vám můžeme nabídnout práci i od nás.

Jak se mohu přihlásit?

Vyplňte zde přihlášku a odešlete. Po vyplnění a odeslání přihlášky vás budeme do 2 dnů kontaktovat. Maximální počet je 10 uchazeček. Protože kurz je většinou naplněn, rozhodující bude termín odeslání přihlášky touto cestou.


NEZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA JEDNODENNÍ KURZ PRO CHŮVY
CENA včetně certifikátu: 1.650 Kč
AKCE: 1500 Kč při odeslání přihlášky do 31.12.2020
Jméno a příjmení *
Rok narození *
Bydliště *
Telefon *
E-mail *
Termín *
Bližší informace ke kurzu: 605 266 094, dotazy@avedonna.cz.


Podrobná náplň výukového kurzu pro chůvy jsou následující témata:

Blok I = zdravotnické minimum
1. základy první pomoci, bezpečnosti práce a požární ochrany, tzn. druhy úrazů, jejich ošetření a řešení krizových situací
2. základy hygieny a epidemiologie, tzn. jak dítě naučit hygienickým návykům, jak předcházet nákaze virovými a bakteriálními onemocněními
3. základy pediatrie, tzn. identifikace základních bolestí, a příznaků a vyhodnocení jejich závažnosti
4. prevence a péče o zdraví dítěte, tzn. obsah domácí lékárničky, odhadování rizik v okolí dítěte a jejich předcházení, návštěva lékaře

Blok II = péče o dítě
5. základy pedagogiky, tzn. výchovné zaměstnávání dětí, hra jako nástroj rozvoje osobnosti
6. základy psychologie dítěte, tzn. obousměrná verbální a neverbální komunikace s dítětem, potřeby dítěte podle věku
7. základy psychopatologie, tzn. identifikace věku dítěte nepřiměřených reakcí a poruch chování, včasné podchycení a prevence
8. základy sociologie, tzn. identifikace rolí v rodině v různých kulturních prostředích, práce s dědičností a se specifickými rodinnými podmínkami
9. zvládání stresových situací, tzn. předcházení krizovým situacím, metody uvolnění napětí v dítěti a auto-zklidnění, asertivní chování a řešení konfliktů
10. etika a etiketa práce chůvy, tzn. vhodný oděv, zásady společenského chování a vedení dítěte k jejich dodržování, etický kodex chůvy
11. dietologie, tzn. zásady zdravé výživy a pitný režim dětí, správné vs. nesprávné stravovací návyky

Blok III = právní a ekonomické aspekty
12. role a práce chůvy v soukromé rodině
13. rodinné právo
14. metody sociální práce, sociálně právní minimum
15. právní aspekty práce chůvy
16. daňové předpisy týkající se výkonu práce chůvy
17. základy účetnictví
18. pracovněprávní právo

Zkouška profesní kvalifikace:
CHŮVA PRO DĚTI DO ZAČÁTKU ŠKOLNÍ DOCHÁZKY.
NÁRODNÍ SOUSTAVA KVALIFIKACÍ KÓD 69-017-M

Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Skupina oborů: Osobní a provozní služby (kód: 69)
Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 4
Cena: 5000 Kč

Obsah i rozsah zkoušky jsou pevně stanoveny hodnoticím standardem v rámci Národní soustavy.

Úspěšné složení zkoušky opravňuje k získání vázané živnosti „Péče o děti do 3 let věku v denním režimu“ a můžete pracovat v mateřských školkách jako chůva.
O složení zkoušky se může ucházet osoba starší 18 let s minimálně základním vzděláním.
Zkouška trvá 2–3,5 hodiny, má část písemnou, ústní a praktickou. Velký důraz je kladen na poskytování první pomoci, vše je nahlíženo především z praktického hlediska. Úspěšná/ý absolvent/ka je schopen/a samostatné práce se svěřenými dětmi a dokáže si poradit i v nestandardních situacích. Není potřeba absolvovat akreditovaný kurz v rámci 160 hodin.

Podklady k přípravě dodáme, doporučujeme náš jednodenní kurz pro chůvy - „přihláška”, kde paní lektorka PhDr. Kurucová je zároveň zkoušející.

„S námi to zvládnete!"


PŘIHLÁŠKA ke zkoušce profesní kvalifikace
Jméno a příjmení *
Datum narození *
Bydliště *
Telefon *
E-mail *
Termín *
Bližší informace ke kurzu: 605 266 094, dotazy@avedonna.cz.


ODBORNÁ ZPŮSOBILOST:
Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů
Poskytování první pomoci dítěti/dětem
Péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování
Vedení dítěte k hygienickým návykům
Uplatňování zásad správného životního stylu podle věku dítěte
Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí
Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska
Uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi
Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám
Orientace v pracovněprávních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy
Provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte
REKVALIFIKAČNÍ AKREDITOVANÝ KURZ

Cena kurzu: 13 500 Kč včetně autorizované zkoušky (osvobozeno od DPH) nabízíme NEJLEVNĚJI!
Cena samostatného akreditovaného kurzu bez zkoušky je 9 000 Kč
Cena samostatné zkoušky bez absolvování kurzu: 4 500 Kč + DPH 945 Kč (celkem 5 445 Kč).

Cena kurzu včetně zkoušky 13 500 Kč
Cena opravné zkoušky je 1 500 Kč

PŘIHLÁŠKA
Jméno a příjmení *
Akademický titul/věděcká hodnost
Datum narození *
Místo narození *
Adresa trvalého pobytu, vč. PSČ *
Adresa pro doručování, pokud není shodná
Telefon *
E-mail *
Nejvyšší dosažené vzdělání *
Termín *
Pro bližší informace volejte tel. 605266094 nebo napište na e-mail dotazy@nova-chuva.cz.
STORNO PODMÍNKY
V případě, že nastoupíte do kurzu a kurz nedokončíte, budou Vám účtovány odchozené hodiny + storno poplatek 2 000,- Kč.
V případě, že se odhlásíte z profesní zkoušky méně než 10 dní před jejím konáním, kdy jste již závazně přihlášeni na MPSV, činí storno poplatek 400,- Kč. Tento poplatek se také účtuje při přebukování zkoušky v čase méně než 10 dní před konáním zkoušky.

Proto dostanete-li se do potíží (zdravotních, osobních), co nejdříve se s námi spojte, abychom se vyhnuli účtování tohoto poplatku.
Kurz je možné hradit na splátky bez navýšení.
Staňte se prvotřídní chůvou!
Získejte od nás certifikát.
Nabízíme odborné zaškolení s první pomocí pro všechny (od 18ti let) od 1900 Kč. Mějte náskok před ostatními a získejte rychleji lepší práci a finanční ohodnocení.

Naše TOP chůva

Napsali o nás
Týdeník Květy 4/2014
Téma: Dělat chůvu není hračka

Termíny jednodenních kurzů

Kurzy v Praze (od 9-19 hod.)

23.1.2021

30.1.2021

13.2.2021

20.2.2021

13.3.2021

20.3.2021

10.4.2021

24.4.2021

15.5.2021

29.5.2021

12.6.2021

19.6.2021

21.8.2021

11.9.2021

18.9.2021

9.10.2021

16.10.2021

6.11.2021

13.11.2021

Adresa konání kurzu:
Avedonna Agency, s.r.o.
Školící centrum pro chůvy
Heřmanova 14, Praha 7 - Holešovice

Zapojte se do diskuze

Reference

Avedonna Agency na Facebooku

Iveta Kreisingerová - Naprosto užasně strávený víkend na odborném kurzu pro chůvy pod skvělým vedením odborníků - paní lektorky PhDr. Ľubici Kurucové, která vykládala z praxe, skvělá výuka první pomoci, řešení modelových situací, velmi jsem se toho dozvěděla, je to pro mne velký přínos do budoucna až budu pracovat s dětmi a taktéž až se stanu jednou maminkou. Paní Monika Svobodová je velmi sympatická a příjemná, jsem moooc ráda, že jsem ji mohla osobně poznat a že jsem celkově poznala spoustu skvělých chůviček. Mooooc děkuji jen tak dál.

Příjemná atmosféra, velké poděkování paní lektorce PhDr. Kurucové a všem účastnicím semináře.

Zveřejnil(a) Avedonna Agency dne 24. duben 2016

Lektor: PhDr. Lubica Kurucová

Zveřejnil(a) Avedonna Agency dne 23. únor 2016